Artikler fra Endrup

En hilsen fra Endrupholm

En hilsen fra Endrupholm

[2012] Forfatter: John V. Jensen, museumsinspektør En henvendelse til Varde Museum om et 400 år gammelt pergament forsynet med 12 segl, der angiveligt skulle være fundet i en dobbeltmuret skorsten på en af egnens herregårde resulterede i et spændende detektivarbejde....

læs mere
Kirkekunst i Vester Nykirke Kirke

Kirkekunst i Vester Nykirke Kirke

[2021] Forfatter: Hanne Eiby Vester Nykirke Kirke er en romansk kvaderstenskirke fra tidlig middelalder. Den ligger frit i Størsbøl mellem Endrup og Bramming. Artiklen gennemgår kirkens indvendige udsmykning. Det udskårne og bemalede træinventar er præget af kirkens...

læs mere
Endrup i 50`erne

Endrup i 50`erne

[2020] Forfatter: Annegrete Jeppesen, med historisk indledning af Hanne Eiby Før 1947 var der 26 ejendomme i Endrup. I perioden 1947 til 1961 blev der bygget 12 nye huse. Artiklen gennemgår alle ejendomme fordelt på veje, som det tog sig ud i 50´ernes Endrup. Stikord:...

læs mere
Endrupsange

Endrupsange

[2020] Forfatter: Hanne Eiby Mange byer har egen sang. En lille by som Endrup har også sine sange. I Endrup og Vester Nykirke lokalhistoriske Arkiv findes flere Endrupsange. En af de ældste er en høstsang brugt ved høstgildet på Endrupholm i 1889. Stikord: lokale...

læs mere
Endrup Andelsmejeri 1884 – 2017

Endrup Andelsmejeri 1884 – 2017

[2019] Forfatter: Hartvig Vind Jensen 18. juli 2017 ophørte Endrup Andelsmejeri. 133 år med andelsmejeribrug i Endrup var slut. Hartvig Vind gennemgår mejeriets historie. Stikord: andelsbevægelse, andelsmejeri Vil du læse hele artiklen? Se en vejledning i...

læs mere
Malerne på Endrupholm

Malerne på Endrupholm

[2018] Forfatter: Hanne Eiby Artiklen fortæller om de to herregårdsmalere Jeppe Stavn (1747 - 1826) og Henrik Gamst Jespersen (1853 - 1936) og om deres tid på Endrupholm. Stikord: Tøger Reenberg Teillman, adelsfolk Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne

læs mere
Endrup – en lille by med mange foreninger

Endrup – en lille by med mange foreninger

[2017] Forfatter: Hanne Eiby Selvom Endrup i perioder ikke nåede over landsbystørrelse, havde den et stort antal foreninger. De fleste foreninger i Endrup er opstået mellem 1900 og 1930´erne. Det var karakteristisk for for de små byer, at der indtil 1970´erne var...

læs mere
Fra Endrup Mølle Dambrug til Endrup Naturpark

Fra Endrup Mølle Dambrug til Endrup Naturpark

[2016] Forfatter: Johannes Schmidt Endrup Naturpark er beliggende langs Sneum Å og strækker sig fra Hovedej A1 til Bygaden i Endrup. Artiklen fortæller historien om " ... den grimme ælling, der bliver til en smuk svane." Stikord: Esbjerg Kommune, Sydvestjysk...

læs mere
Lidt om Vester Nykirke sogn 1958 og i årene efter

Lidt om Vester Nykirke sogn 1958 og i årene efter

[2015] Forfatter: Ingrid Sand Simonsen Ingrid Sand Simonsen flyttede i 1958 til Hjortkær sammen med sin mand. Artiklen er en erindringhistorie om tiden i lokalområdet. Vi hører om udviklingen, forsamlingshus, husholdningsforeningen, telefoncentralen, kartoffelkogeriet...

læs mere
Folkeskolen 1814 – 2014

Folkeskolen 1814 – 2014

[2014] Forfatter: Ingrid Jensen Der var langt fra Vestjylland til København, og her var ikke megen forståelse at hente for forholdene i de tyndt befolkede egne, men da hvert sogn skulle lave sin skoleplan, kunne det således indrette skolegangen efter lokale behov med...

læs mere
Billeder fra Endrup Møllekro

Billeder fra Endrup Møllekro

[2013] Forfattere: Doris Poulsen og Tage Nielsen Med udgangspunkt i gamle fotos fortæller artiklen om  Endrup Møllekro, Endrup Andelsmejeri, Endrup Mølle med mere Stikord: Kurt Kongsted Hansen, Niels Kongsted Hansen, Selma Kongsted Hansen, Hovedvej 1 Vil du læse hele...

læs mere
historier fra Endrup Møllekro

historier fra Endrup Møllekro

[2012] Forfatter: Vagn Husted Forfatteren er vokset op i Hjortkær i nærheden af Endrup. Han kendte hjemegnen godt og dermed også Endrup Møllekro.Mange folk er kommet på den gamle møllekro i tidens løb - og folk af mange slags. Artiklen beskriver kroens historie og...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1988] Forfatter: Jens Chr. Madsen Efter et par hårde vintre oplevede vi en vinter med megen nedbør og kun lidt frost, således at det faktisk blev en "grøn vinter". Det gav en god overvintring af vintersæd - og græsmarker. Stikord: Gødningsplaner, husdyrbruget,...

læs mere
Sporten

Sporten

[1988] Forfatter: Poul Willadsen For blot fem sæsoner siden var Bramming i serie 1, men med først Erik Broch Pedersen og siden Klaus Jespersen som træner blev det til tre oprykninger på fire år. Nu er det en tredje tidligere Esbjerg fB'er, Verner Bech, der skal...

læs mere
Endrupholm-minder

Endrupholm-minder

[1987] Forfatter: Klara Marie Lund Madsen Min far, Jens Iver Lund, stammede fra Varminglund syd for Ribe, og min mor, Lovise Outzen, var født i Bredevad. De mødte hinanden ved Klostermarked, hvor far var blevet sendt hen for at finde en tjenestepige. Stikord:...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1987] Forfatter: Jens Chr. Madsen For tredje år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hår ved mange vintersæds- og græsmarker. Store arealer måtte pløjes om og nyetableres. Stikord: Planteavl, husdyrbrug, miljøet, landboforening, husmandsforening Vil du læse...

læs mere
Sporten

Sporten

[1987] Forfatter: Poul Willadsen Efter den forholdsvis magre resultathøst i 1986 tog idrætsudøverne i Bramming-området revanche i 1987. Det blev et sportsår af de helt store med fem danske mesterskaber, fem oprykninger i seniorfodbold og en række andre flotte...

læs mere
Luftfotografi af Endrup ca. 1950

Luftfotografi af Endrup ca. 1950

[1986] Forfatter: Louise Hansen Da fotografiet nedenfor blev taget for 30-40 år siden, så det helt anderledes ud i Endrup end i dag. Hele området fra hovedvejen og til byen er fyldt med mange smukke huse, men dengang syntes vi også, at Endrup var en smuk lille by........

læs mere
Idrætshaller

Idrætshaller

[1986] Forfatter: Else Gregersen Bramming kommune har vist Danmarksrekord i antal idrætshaller pr. indbygger i kommunen. I 1986 står der sportshaller i fem af kommunens seks sogne - de to sidste opført og indviet i 1986. Stikord: Indsamlinger, Bramming-ordningen,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1986] Forfatter: Jens Chr. Madsen For andet år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hård ved vintersæd og græsmarker. Det medførte i lighed med sidste år, at store arealer måtte pløjes og sås om i foråret. Så vidt vides var der ingen vinterbygmarker, der...

læs mere
Erindringer fra “Lillevang”, Endrup

Erindringer fra “Lillevang”, Endrup

[1985] Forfatter: Morten Smidt Pensionist, fhv. landmand Morten Smidt, Hovedvej A 1, nr. 3, Omme, har sammen med sin hustru Ane, der døde i 1980, skabt landbrugsejendommen "Lillevang", Hovedvej A 1, 9, der siden 1953 er videreført af sønnen Hans P. Smidt og hustru,...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup