[2017] Forfatter: Hanne Eiby
Selvom Endrup i perioder ikke nåede over landsbystørrelse, havde den et stort antal foreninger. De fleste foreninger i Endrup er opstået mellem 1900 og 1930´erne. Det var karakteristisk for for de små byer, at der indtil 1970´erne var mange foreninger med den samme slags aktiviteter. Den største del af indtægterne kom fra baller og fester. Artiklen gennemgår de mange foreninger.

Stikord: Ringridning, Endrup Møllekro, foderstofforening, venstreforening

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.