Stort og småt fra Gørding 1918 – 1967

Stort og småt fra Gørding 1918 – 1967

[2018] Forfatter: Hanne Eiby og Nora Olesen Gørding Sognearkiv kunne i 2018 fejre 100 års jubilæum for en udklipssamling, der omfatter udklip fra avisernes omtale af Gørding fra 1918 til 1967. Artiklen fortæller om samlingen og giver eksempler på omtaler fra Gørding...
Darum Mark

Darum Mark

[2009] Forfattere: Doris Kamedula Poulsen og Tage Nielsen Darum Mark ligger øst for Store Darum by og har altid været afhængig af “hovedstaden ved havet”. Artiklen er en grundig beskrivelse af Darum Mark og området og nogle af beboerne gennem tiderne....
Ilsted

Ilsted

[2008] Forfatter: Doris Kamedula Poulsen og Tage Nielsen Artiklen indeholder detaljer om og en gennemgang af Ilsteds historie fra oldtiden og op til nyere tid. Vi hører om Grumme-Ætten, bebyggelserne og gårdene – blandt andet Toftholm – om malthuset,...
Lokalårbogen i 25 år

Rebelsig – engang et varieret landsbysamfund

[2007] Forfatter: Ingrid Jensen Rebelsig ligger hvor den gamle Hovedvej 1 indtil 1967 gik mod øst efter Vejrup østre skole og mødte Bjøvlund plantage. Der var bebyggelse langs vejen på en strækning af 3 km – gårde og husmandsbrug. Et knudepunkt var Korsvejen, et...