[2009] Forfattere: Doris Kamedula Poulsen og Tage Nielsen
Darum Mark ligger øst for Store Darum by og har altid været afhængig af “hovedstaden ved havet”.
Artiklen er en grundig beskrivelse af Darum Mark og området og nogle af beboerne gennem tiderne. Blandt andet benbrudslægen Anders Bejer Hansen (f. 1855), Elly Vejrup (f. 1909) og landmand og lokalhistoriker Kristian Vejrup (f. 1929).

Stikord: Darum Mark Skole, udmarker, Darumgård, Henry Vejrup

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.