“Kongehøjene” ved Bramming

[2021] Forfatter: Mogens Hansen, museumsinspektør emeritus
Kongehøjene bliver i artiklen betragtet fra en arkæologisk vinkel. De tolv små lave gravhøje syd for Bramming blev fredet i 1896.
Ingen af højene er udgravet, men de er et vidnesbyrd om en karakteristisk begravelsestype i en ca. 400-årige epoke i bondestenalderen.

Stikord: Stenalder, gravskikke, fredning, fortidsminde

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Hvad der gemte sig mellem træerne ved Hedemarksvej

[2021] Forfatter: Jakob Lambertsen
Jakob Lambertsen er født og opvokset på en gård i Sdr. Ilsted. Kongehøjene syd for Bramming blev en del af forfatterens legeområde som barn, da arealet hvor højene lå var en del af faderen Peter Lambertsens jorder.
Stikord: Gravhøje,  fredninger, Hedemarksvej

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Andre artikler i Lokalårbogen af forfatteren:
Lang vej til skole, fra det yderste Ilsted, 2020

Med Solgården og megen glæde

[2021] Forfatter: Ole Mogensen
Fra tiden da Solgården var et alderdomshjem i 1960´erne. En meget personlig skildring af livet på alderdomshjemmet, skrevet af en søn af den første forstander Henry Mogensen.

Stikord: Alderdomshjem, plejehjem, Joan Karkov

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan

Russiske flygtninge i Bramming og Gørding 1918 – 1920

[2021] Forfatter: Stig Hegn
Russiske krigsfanger fra Tyskland flygtede blandt andet til det sydvestlige Danmark. Der var indkvartering flere steder i vores område. Internering skete i forsamlingshuset i Gørding og  i “Russerlejren” på Tværsigvej i Bramming, nogle i “Punchhuset i forbindelse med Kikkenborg, eller på efterskolens sovesal. Russerne satte sit præg på området, hvor der i i første halvår 1919 var over hundrede russere i Bramming.

Stikord: 1. Verdenskrig, flygtninge, Eduard Køhler, Ane M. Hansen, ingeniør Wøldicke,

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan