[2003] Forfatter: Lars Storgaard og Hans Aage Eg
I 2021 havde Nordre Skole 50 års jubilæum. På grund af Covid blev begivenheden forbigået i stilhed. Dog blev der holdt en fest for medarbejdere og tidligere ansatte. Lars Storgaard – ansat som underviser over 40 år – holdt ved den lejlighed  en tale, hvis omdrejningspunkt var det særlige ved skolen og pædagogikken på stedet. Talen er gengivet i artiklen.
Den mangeårige skoleinspektør (1970-1997) Hans Aage Eg gav tilladelse til, at redaktionen af årbogen måtte bruge dele af en artikel  han havde skrevet til bogen “Da Bramming blev stor” (1999). Den artikel fortæller mere om Nordre Skoles historie og grundlag.

Stikord: Nordre skoledistrikt, Fortuna Gabelsvej, Jes Birkedal, skolelov, Anne Marie Lauridsen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.