Stenskulpturer i Vejrup

Stenskulpturer i Vejrup

[2021] Forfatter: Ingrid Jensen I de sidste årtier er der kommet flere stenskulpturer til i Vejrup By: Ballast, Balanceakt, Venus, Kokvadstenen, Ildsjælene og Familien. Hver skulpur bliver beskrevet i artiklen. Stikord: Stenskulpturer, kunst Vil du læse hele artiklen?...
Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

[2020] Forfatter: I samtale med Ingrid Jensen Kent Jensen fortæller i artiklen om hvordan han startede undervognscentret i 1986 som 24-årig. Et par bygninger på Tjørneallé blev forvandlet til værksted.  Kent Jensen fortæller om glæder og besværligheder ved at være...
Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

Praktiserende læge i Vejrup 1964 til 1986

[2020] Forfatter: Anders Kjærsig Anders Kjærsig er søn af Viggo Kjærsig der var læge i Vejrup fra 1964 til 1986. Anders Kjærsig fortæller om opvæksten i Vejrup som søn af den stedlige læge, om faderens virke og livet som praktiserende læge i et lille landsogn....
Vejrup Idrætsforenings tyske venskabsby Salzgitter-Beinum

Glimt fra Vejrup Idrætsforenings historie

[2019] Forfatter: Anna Schultz Idrætsforeningen i Vejrup har en lang historie bag sig. Foreningen blev stiftet i 1905. Artiklen fortæller foreningens historie. Stikord: gymnastik- og skytteforening, Vejrup-Endrup Fritidscenter Vil du læse hele artiklen? Se...
Vejrup Idrætsforenings tyske venskabsby Salzgitter-Beinum

Vejrupsangen – kommentarer

[2019] Forfatter: Ingrid Jensen Ingrid Jensen fra Vejrup har skrevet sangen, der i nyere tid bruges ved særlige lejligheder i Vejrup. Artiklen er led i et tema om lokale sange, som Redaktionen af Lokalårbogen forventer at bringe i kommende årbøger. Stikord: Sange Vil...