To jubilæer i Vejrup

To jubilæer i Vejrup

[2010] Forfatter: Ingrid Jensen Den 8. juni 2010 blev 100-året for aktieselskabet Vøgaslunds stiftelse fejret. Den 16. oktober 2010 blev Vejrup Skoles 50 års jubilæum fejret. De to jubilæer omtaler Ingrid Jensen. Stikord: Niels Th. Iversen, Østre skole, Vestre skole,...
Register til Lokalårbogen – fra årbogens egen verden

Vejrup Landsbypark – fra idé til handling

[2022] Forfatter: Ingrid Jensen Ideen om en landsbypark i Vejrup opstod på baggrund af den kommunale kloak- og regnvandsseparering der foregik i landsbyen i 2016, hvor der blev etableret en regnvandssø syd for fredskoven ved Engdraget. Vejrup Lokalråd så hurtigt...
Register til Lokalårbogen – fra årbogens egen verden

Lys og mørke i Vejrup Kirke

[2022] Forfatter: Uffe Vestergaard I lokalårbogens serie om kirkekunst i den gamle Bramming Kommune er det Vejrup Kirke der står for tur. Sognepræst Uffe Vestergaard fortæller om kirkens indre og inventar. Bl.a. om altertavlen og altertæppet. Artiklen fortæller også...
Stenskulpturer i Vejrup

Stenskulpturer i Vejrup

[2021] Forfatter: Ingrid Jensen I de sidste årtier er der kommet flere stenskulpturer til i Vejrup By: Ballast, Balanceakt, Venus, Kokvadstenen, Ildsjælene og Familien. Hver skulpur bliver beskrevet i artiklen. Stikord: Stenskulpturer, kunst Vil du læse hele artiklen?...
Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

[2020] Forfatter: I samtale med Ingrid Jensen Kent Jensen fortæller i artiklen om hvordan han startede undervognscentret i 1986 som 24-årig. Et par bygninger på Tjørneallé blev forvandlet til værksted.  Kent Jensen fortæller om glæder og besværligheder ved at være...