Stenskulpturer i Vejrup

[2021] Forfatter: Ingrid Jensen
I de sidste årtier er der kommet flere stenskulpturer til i Vejrup By: Ballast, Balanceakt, Venus, Kokvadstenen, Ildsjælene og Familien.
Hver skulpur bliver beskrevet i artiklen.

Stikord: Stenskulpturer, kunst

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan

Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

Årbog forside 2020

[2020] Forfatter: I samtale med Ingrid Jensen
Kent Jensen fortæller i artiklen om hvordan han startede undervognscentret i 1986 som 24-årig. Et par bygninger på Tjørneallé blev forvandlet til værksted.  Kent Jensen fortæller om glæder og besværligheder ved at være forretningsdrivende.
Stikord: erhverv, virksomhed

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan

Praktiserende læge i Vejrup 1964 til 1986

Årbog forside 2020

[2020] Forfatter: Anders Kjærsig
Anders Kjærsig er søn af Viggo Kjærsig der var læge i Vejrup fra 1964 til 1986. Anders Kjærsig fortæller om opvæksten i Vejrup som søn af den stedlige læge, om faderens virke og livet som praktiserende læge i et lille landsogn.

Stikord: læger

Vil du kæse hele artiklen? Se hvordan her