Et sogn og dets kirke

Et sogn og dets kirke

[1987] Forfatter: Henning Nørgaard Når man ser aviser fra forskellige landsdele, kan man næsten ikke undgå at lægge mærke til et fænomen, der har bredt sig som ringe i vandet gennem de senere år. Fænomenet hedder “bybevaring”….. Stikord:...
Et sogn og dets kirke

Endrupholm-minder

[1987] Forfatter: Klara Marie Lund Madsen Min far, Jens Iver Lund, stammede fra Varminglund syd for Ribe, og min mor, Lovise Outzen, var født i Bredevad. De mødte hinanden ved Klostermarked, hvor far var blevet sendt hen for at finde en tjenestepige. Stikord:...
Et sogn og dets kirke

Var Bramming Hovedgaards fæstebønder for fattige?

[1987] Forfatter: Vagn M. Husted I 1988 er det 200-året for stavnsbåndets ophævelse, og mange steder er man i gang med store forberedelser til at fejre dette jubilæum. At stavnsbåndets ophævelse var en betydningsfuld begivenhed i den danske landbobefolknings historie...
Et sogn og dets kirke

Fra trællekår til fri mands ret

[1987] Forfatter: Einar Jensen Riber Kjærgård er ældre end Ribe Amts andre herregårde. De fleste af disse er fra 1500-årene. Kjærgård er omtalt allerede i 1300-årene og er måske endda ældre. Kjærgårds oprindelse menes at være et forsvarsanlæg lidt længere mod sydvest...
Et sogn og dets kirke

Teakwon-do

[1987] Forfatter: Bent Schmidt Teakwon-do er en ældgammel koreansk kampsport, som kan spores mange hundrede tilbage i tiden. Sporten opstod som følge af en borgerkrig, hvor en befolkningsgruppe blev frataget alle sine våben og derfor måtte udvikle en kampteknik, hvor...