Minder fra Darum ved århundredskiftet

Minder fra Darum ved århundredskiftet

[1987] Forfatter: Aage Lundgaard I 1897 blev jeg født som nr. 2 ud af en senere søskendeflok på 11, ja faktisk 12, for en bror døde kort efter fødslen. Min farfar kom i midten af 1800-tallet til Darum fra Holstebro-egnen, hvor han var født på en gård, der hed...
Minder fra Darum ved århundredskiftet

Træk fra et landsbymiljø

[1987] Forfatter: Niels Bertelsen Går vi ca. 40 år tilbage i tiden, var der kun alsidige bedrifter i Hunderup Sogn. Husdyrholdene var høns, gæs, ænder, grise, kreaturer og heste, de sidste som trækkraft. Arbejdet var til tider meget fysisk anstrengende, men de virkede...
Minder fra Darum ved århundredskiftet

Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920

[1987] Forfatter: Jytte Beier I 1624 Indstiftede Kong Kristian d. 4. det danske postvæsen. I hele Danmark var der i 1624 kun 2 postmestre, én i København, og én i Kolding, som var et knudepunkt i Jylland. Al post til Jylland kom først til Kolding og blev derefter...
Minder fra Darum ved århundredskiftet

Nørhøe

[1987] Forfatter: Jefrey Andersen Den vestlige del af Gørding sogn hedder Nørhøe, På den anden side af Høe Bæk ligger Sønderhøe, som hører under Bramming sogn. I gammel tid har egnen været dækket af egekrat, da der ved uddybning og regulering af bækken er fremdraget...
Minder fra Darum ved århundredskiftet

Barn i mellemkrigstiden

[1987] Thomas R. Andersen Inspirationen til disse barndomserindringer fandt jeg ved at læse en notits i Vestkysten den 4. juni 1935: “Nu bli’r det slut med støvplagen i Jernbanegade, vejen bli’r asfalteret”. Stikord: Viadukten, volpekøer,...