Hjemmesygeplejerske i Vejrup

Hjemmesygeplejerske i Vejrup

[1985] Forfatter: Sofie Ibsen Jeg var elev på Åndssvageanstalten i Ribe i 2 år fra 1928 til 29. Det var et sørgeligt syn med alle de åndssvage, men man lærte dem at kende og at holde af dem, de var som børn. Mens jeg var der, søgte jeg ind som elev på Brørup sygehus,...
Hjemmesygeplejerske i Vejrup

Hotel i 90 år

[1985] Forfatter: Olaf Bak I eftersommeren 1985 forsvandt hotelejendommen på hjørnet af Storegade-Borgergade i Bramming (Storegade 38), og dermed er en hotelepoke i byens historie afsluttet. Denne hotelejendom har igennem de ca. 90 år, den bestod, haft forskellige...
Hjemmesygeplejerske i Vejrup

Fra tiden hjemme i Darum

[1985] Forfatter: Agnete Therkildsen I Hans Tausens museum i Ribe, kan man læse, at Darum blev til for et par tusind år siden. Det var en mand, der hed Dar, der slog sig ned her mellem Kongeåens og Sneumåens udløb i Vesterhavet. Byen blev så opkaldt efter ham og kom...
Hjemmesygeplejerske i Vejrup

Erindringer fra “Lillevang”, Endrup

[1985] Forfatter: Morten Smidt Pensionist, fhv. landmand Morten Smidt, Hovedvej A 1, nr. 3, Omme, har sammen med sin hustru Ane, der døde i 1980, skabt landbrugsejendommen “Lillevang”, Hovedvej A 1, 9, der siden 1953 er videreført af sønnen Hans P. Smidt...
Hjemmesygeplejerske i Vejrup

Læreren var en foregangsmand

[1985] Forfatter: Thea Smidt I de sidste 25 år af sidste århundrede og den første halve snes år af indeværende satte en enkelt mand sig mange spor ikke blot i Hunderup sogn men også videre ud: lærer Asmus Jæger. Stikord: Skole, kirkesanger, andelsmejeri, mindesten Vil...