[1985] Forfatter: Thea Smidt

I de sidste 25 år af sidste århundrede og den første halve snes år af indeværende satte en enkelt mand sig mange spor ikke blot i Hunderup sogn men også videre ud: lærer Asmus Jæger.

Stikord: Skole, kirkesanger, andelsmejeri, mindesten

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her