Jordemoder i Gørding i 1791

Jordemoder i Gørding i 1791

[1997] Forfatter: Krestine Frøsig i 1790’erne var der mangel på jordemødre. Stiftamtmanden i Ribe formår at få stiftsfysikus Fridsch til at udanne et antal “duelige objekter, som kan blive ordentlige jordemødre i hvert sit distrikt”. Stikord: Maren...
Jordemoder i Gørding i 1791

Kopper fra Raunsø præstegård

[1997] Forfatter: Niels Erik Junk Efter mundtlig overlevering af fhv. gårdejer Iver Iversen, skulle disse kopper være en foræring fra præstefruen fra Raunsø Præstegård, til fruen fra Endrupholm. Stikord: Jægersminde, Else Skytte, Johanne Iversen Vil du læse hele...
Jordemoder i Gørding i 1791

Endrupholms vandmølle

[1997] Forfatter: Ulla og Søren Ipsen Landevejen gik indtil 1938 ind gennem Endrup lige forbi vandmøllen, hvor der var bro og dæmning over Sneum Å. Den gamle mølle blev anlagt samtidig med, at herregården Endrupholm blev bygget i 1580. Det var almindeligt at anlægge...