Artikler fra Vejrup

Sognearkivernes historie, del 1

Sognearkivernes historie, del 1

[2003] Forfattere: Erling Schmidt og Birger Henriksen Flere af sognearkiverne i den gamle Bramming Kommune har eksisteret i 50 år eller mere. Lokalårbogen tager derfor fat på arkivernes historie. I årbogen 2023 drejer det sig om Darum Sognearkiv og Vejrup Sognearkiv....

læs mere
“Trekanten” der forsvandt

“Trekanten” der forsvandt

[2023] Forfatter: Anna Schultz Om T-krydset Vejrup Storegade / Gammel Hovedvej gennem tiderne: I 2023 blev trekanten i krydset fjernet. Lokalrådet havde i længere tid ønsket at at få krydset ændret og gjort mere trafiksikkert. Da Esbjerg Kommune ikke prioriterede...

læs mere
To jubilæer i Vejrup

To jubilæer i Vejrup

[2010] Forfatter: Ingrid Jensen Den 8. juni 2010 blev 100-året for aktieselskabet Vøgaslunds stiftelse fejret. Den 16. oktober 2010 blev Vejrup Skoles 50 års jubilæum fejret. De to jubilæer omtaler Ingrid Jensen. Stikord: Niels Th. Iversen, Østre skole, Vestre skole,...

læs mere
Vejrup Landsbypark – fra idé til handling

Vejrup Landsbypark – fra idé til handling

[2022] Forfatter: Ingrid Jensen Ideen om en landsbypark i Vejrup opstod på baggrund af den kommunale kloak- og regnvandsseparering der foregik i landsbyen i 2016, hvor der blev etableret en regnvandssø syd for fredskoven ved Engdraget. Vejrup Lokalråd så hurtigt...

læs mere
Lys og mørke i Vejrup Kirke

Lys og mørke i Vejrup Kirke

[2022] Forfatter: Uffe Vestergaard I lokalårbogens serie om kirkekunst i den gamle Bramming Kommune er det Vejrup Kirke der står for tur. Sognepræst Uffe Vestergaard fortæller om kirkens indre og inventar. Bl.a. om altertavlen og altertæppet. Artiklen fortæller også...

læs mere
Stenskulpturer i Vejrup

Stenskulpturer i Vejrup

[2021] Forfatter: Ingrid Jensen I de sidste årtier er der kommet flere stenskulpturer til i Vejrup By: Ballast, Balanceakt, Venus, Kokvadstenen, Ildsjælene og Familien. Hver skulpur bliver beskrevet i artiklen. Stikord: Stenskulpturer, kunst Vil du læse hele artiklen?...

læs mere
Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

Vejrup Undervognscenter ved Kent Jensen

[2020] Forfatter: I samtale med Ingrid Jensen Kent Jensen fortæller i artiklen om hvordan han startede undervognscentret i 1986 som 24-årig. Et par bygninger på Tjørneallé blev forvandlet til værksted.  Kent Jensen fortæller om glæder og besværligheder ved at være...

læs mere
Praktiserende læge i Vejrup 1964 til 1986

Praktiserende læge i Vejrup 1964 til 1986

[2020] Forfatter: Anders Kjærsig Anders Kjærsig er søn af Viggo Kjærsig der var læge i Vejrup fra 1964 til 1986. Anders Kjærsig fortæller om opvæksten i Vejrup som søn af den stedlige læge, om faderens virke og livet som praktiserende læge i et lille landsogn....

læs mere
Glimt fra Vejrup Idrætsforenings historie

Glimt fra Vejrup Idrætsforenings historie

[2019] Forfatter: Anna Schultz Idrætsforeningen i Vejrup har en lang historie bag sig. Foreningen blev stiftet i 1905. Artiklen fortæller foreningens historie. Stikord: gymnastik- og skytteforening, Vejrup-Endrup Fritidscenter Vil du læse hele artiklen? Se...

læs mere
Vejrupsangen – kommentarer

Vejrupsangen – kommentarer

[2019] Forfatter: Ingrid Jensen Ingrid Jensen fra Vejrup har skrevet sangen, der i nyere tid bruges ved særlige lejligheder i Vejrup. Artiklen er led i et tema om lokale sange, som Redaktionen af Lokalårbogen forventer at bringe i kommende årbøger. Stikord: Sange Vil...

læs mere
Vejrup Maskinfabrik A/S ved Niels Jørgen Kristiansen

Vejrup Maskinfabrik A/S ved Niels Jørgen Kristiansen

[2018] Forfatter: Ingrid Jensen Nies Jørgen Kristiansen begyndte som fejedreng i sin fars firma som 12-årig, hvor han senere kom i lære som smed. Artiklen fortæller om hans firma i Vejrup og udviklingen med mere og mere specialiserede store opgaver i hele Danmark....

læs mere
Lille Bjerregård i Vejrup – en billedeserie

Lille Bjerregård i Vejrup – en billedeserie

[2017] Forfatter: Mogens Hansen, Fotograf: Johannes L. Holm Fotoserien er optaget omkring 2007 og fortæller om den sidste "rigtige" bondefamilie i Vejrup. Billederne viser arbejdet inde og ude afhængig af aårstidernes skiften. Stikord: Store Bjerregård, Grisbæk...

læs mere
Vejrup skole i 40 år – strejftog gennem fire årtier

Vejrup skole i 40 år – strejftog gennem fire årtier

[2017] Forfatter: Ingrid Jensen Ingrid Jensen mangeårig lærerinde på Vejrup Skole skriver om skolens historie fra 50´erne og op til  2003, hvor hun sluttede sit mangeårige lærerliv på skolen. Stikord: Østre skole, Vestre skole, Vejrup Sogn, Johny Wilslew, Arne de...

læs mere
Kvinde-ege i Darum og Vøgaslund

Kvinde-ege i Darum og Vøgaslund

[2015] Forfatter: Ingrid Jensen og Elisabeth M. Rasmussen I 2015 blev 100-året for revisionen af Grundloven fejret. En revision der gav kvinder valgret og indlemmede dem i demokratiet. I den anledning blev der plantet "grundlovsege" forskellige steder i Danmark....

læs mere
Stenmesteren i Vejrup

Stenmesteren i Vejrup

[2016] Forfatter: Ingrid Jensen Jørgen Martin Pedersen, kendt som Jørgen Martin, fortæller til Ingrid Jensen om sit arbejde som stenhugger og kunstner. Stikord: Poul Isbak, Tage Sørensen, Martin Billeskov Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.  

læs mere
Stednavne i Vejrup Sogn

Stednavne i Vejrup Sogn

2016] Forfatter: Anna Schultz Gamle stednavne forsvinder, hvis vi ikke sørger for at bevare dem.  Artiklen beskriver problematikken generelt, men specifikt ift Vejrup. Stikord: Kokvad, Vester Vejrup, Nørre Vejrup, Dannesvej Vil du læse hele artiklen? Se hvordan...

læs mere
Dilettant i Vejrup

Dilettant i Vejrup

[2015] Forfatter: Ingrid Jensen I Vejrup kaldte man dilettant for fælleslæsning. Ingrid Jensen fortæller om fælleslæsninger eller dilettant i Vejrup. En mundtlig kilde har fortalt at hendes mor, der var født i 1908 i Vejrup, i sin tidlige ungdom var med til at spille...

læs mere
Vejrup – bilernes by

Vejrup – bilernes by

[2014] Forfatter: Anna Schultz Der er blevet solgt biler i Vejrup de sidste 50 år, men i sidste halvdel af 1980´erne og i 1990´erne skete der et opsving i brugtbilshandlen i Vejrup. Stikord:Henry Lautrup, Alfred Kock, Søndergaard Biler, S. P. Knudsen, Ronny Knudsen,...

læs mere
Folkeskolen 1814 – 2014

Folkeskolen 1814 – 2014

[2014] Forfatter: Ingrid Jensen Der var langt fra Vestjylland til København, og her var ikke megen forståelse at hente for forholdene i de tyndt befolkede egne, men da hvert sogn skulle lave sin skoleplan, kunne det således indrette skolegangen efter lokale behov med...

læs mere
En aftale er en aftale – Vejrup El-Service A/S

En aftale er en aftale – Vejrup El-Service A/S

[2014] Forfatter: Ingrid Jensen "En aftale er en aftale - og den skal holdes, kunne være et motto for Vejrup El-Service, men faktisk refererer udsagnet til en lille episode den dag for 60 år siden, da Kjeld Hougaard blev født på gården i Grisbæk. Den dag fik de nemlig...

læs mere
Min tid som hjemmesygeplejerske

Min tid som hjemmesygeplejerske

[2014] Forfatter: Mette Marie Thomsen "Midt i maj 1975 blev der opslået en stilling som hjemmsygeplejerske [i Bramming]. Jeg sendte en skriftlig ansøgning, og fik derefter besked på at jeg kunne tiltræde 1. august. Der var ingen ansættelsessamatle. Der blev købt en ny...

læs mere
Missionshuset i Vejrup

Missionshuset i Vejrup

[2013] Forfatter: Johannes L. Holm Missionshuset i Vejrup findes ikke længere.Efter en forholdsvis lang periode fra 1920 til 2012 er det slut med huset på hjørnet af Storegade og Drosselvej (Sneppevej). Huset er fjernet ved nedrivning, da der hverken var økonomi eller...

læs mere
30 år med fritidslandbrug

30 år med fritidslandbrug

[2013] Forfattere: Bent og Else Truelsen I 1983 blev gården gammel Hovedvej 28 i Rebelsig (senere Øster Vejrupvej 14) købt af ægteparret Bent og Else Truelsen. Landbruget er et fritidslandbrug, da begge har arbejde ved siden af. Parret valgte at beskæftige sig med...

læs mere
Landbohusmor før og nu i Vejrup

Landbohusmor før og nu i Vejrup

[2013] Forfatter: Ingrid Jensen En novemberdag i 1956 flyttede Tove ind som husmor på "Dyrlægegården i Vejrup. Det unge par, Tove og Thomas Nielsen havde kort forinden overtaget gården efter den forrige ejer, dyrlæge Møllers enke (deraf navnet Dyrlægegården). Det er...

læs mere

Afdød veteran fra 1864

[2012] Forfatter: Johannes L. Holm Artiklen er fra Vestkysten fra 1924. Han fortæller i artiklen om sit liv og sin tid som veteran fra krigen 1864. Søren Kristian Pedersen fra Vejrup døde som 92-årig. Stikord: Dybbøl, Bodil Marie Pedersen Vil du læse hele artiklen? Se...

læs mere
Veteran og husmand, Eske J. Hansen, Bækmark

Veteran og husmand, Eske J. Hansen, Bækmark

[2012] Forfattere: Johannes L. Holm og Niels Th. Iversen "Vejrup Sogns sidste Veteran og Dannebrogsmand, er afgået ved døden, han blev 91 år. Eske J. Hansen blev født 1839." Eske Hansen blev født i Bækmark, i Vejrup Sogn. Artiklen fortæller om hans liv. Stikord: 1864,...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup