[2014] Forfatter: Ingrid Jensen
Der var langt fra Vestjylland til København, og her var ikke megen forståelse at hente for forholdene i de tyndt befolkede egne, men da hvert sogn skulle lave sin skoleplan, kunne det således indrette skolegangen efter lokale behov med de årstidsbestemte variationer over børnenes skolegang.

Stikord: Den vestjyske skoleordning.Ribe Amt, Grimstrup, Vejrup, Kristian Hansen Sneum. Morten Lindegård

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan