Mælkefedt og stævninger

Mælkefedt og stævninger

[2018] Forfatter: Helle Hvitved Hunderup kontrolforening er dannet omkring 1928. Kontrolforeningerne  ansatte en  assistent der skulle måle fedtprocenten i mælken. Det havde betydning for afregningen for mælken og for smørproduktionen. Artiklen fortæller om...
Minkfarme i Darum

Minkfarme i Darum

[2013] Forfatter: Lars Sørensen Hvornår de første mink kom til Darum, er der delte meninger om. Men forfatteren kender til at sidst i 1950´erne startede vognmand Martin Lauridsen hjemme i haven. Hurtigt blev der mange i Darum, som fattede interesse for mink som hobby....
Minkfarme i Darum

30 år med fritidslandbrug

[2013] Forfattere: Bent og Else Truelsen I 1983 blev gården gammel Hovedvej 28 i Rebelsig (senere Øster Vejrupvej 14) købt af ægteparret Bent og Else Truelsen. Landbruget er et fritidslandbrug, da begge har arbejde ved siden af. Parret valgte at beskæftige sig med...