[2013] Forfattere: Bent og Else Truelsen
I 1983 blev gården gammel Hovedvej 28 i Rebelsig (senere Øster Vejrupvej 14) købt af ægteparret Bent og Else Truelsen. Landbruget er et fritidslandbrug, da begge har arbejde ved siden af. Parret valgte at beskæftige sig med får.

Stikord: Vejrup Lokalråd, fåreavl

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan