Artikler fra Hunderup-Sejstrup

Tre begravede gravsten på Hunderup Kirkegård

Tre begravede gravsten på Hunderup Kirkegård

[2021] Forfattere: Lone Bruun, Michael Blæsberg Knudsen, Ole Witte Madsen En forårsdag i 2020 stødte kirkegårdsgraver Lone Bruun på noget mystisk, da hun arbejde på Hunderup Kirkegård sydvestlige hjørne. En meter under jorden fandt hun tre hvide marmorgravsten, der lå...

læs mere
Thea Boesen Smidt fra Sejstrup – 2. del

Thea Boesen Smidt fra Sejstrup – 2. del

[2021] Forfatter: Helle Hvitved I Lokalårbogen for 2020 har Helle Hvitved skrevet en forkortet udgave af Thea Bosen Smidts erindringer. I denne artikel skriver Helle Hvitved om Thea Smidts betydning for lokalsamfundet. Hendessang "Sct. Hans i Sejstrup" er gengivet....

læs mere
Thea Boesen Smidt fra Sejstrup – 1. del

Thea Boesen Smidt fra Sejstrup – 1. del

[2020] Forfatter: Helle Hvitved Det er første del af to om Thea Boesen Smidt (1924 til 2004). Denne del er et sammendrag af Theas egne erindringer, der venligst er udlånt af familien. 2. del findes i Lokalårbogen for 2021. Stikord: Elmely, Jeppe Smidt, Bramming...

læs mere
Annexgården i Hunderup

Annexgården i Hunderup

[2019] Forfatter: Helle Hvitved Kjærgårdsvej 30 b i Hunderup, hed oprindeligt Annexgården og lå ikke langt fra Kirken i Hunderup.  Gården blev bygget i 1868. Den var en overgang bolig for præsterne tilknyttet kirken. Stuehuset havde en dobbeltdør, der førte ind til en...

læs mere
Mere om bygmesteren i Sejstrup, Ribevej 82

Mere om bygmesteren i Sejstrup, Ribevej 82

[2018] Forfatter: Magne Juhl I Lokalårbogen 2017 er der side 67 en historie om "En bygmester og hans dør i Sejstrup" af Jane B. Møller om bygmester Peder Thygesen Pedersen. Denne artikel bygger videre på den historie og handler også om bygmesteren og hans...

læs mere
Mælkefedt og stævninger

Mælkefedt og stævninger

[2018] Forfatter: Helle Hvitved Hunderup kontrolforening er dannet omkring 1928. Kontrolforeningerne  ansatte en  assistent der skulle måle fedtprocenten i mælken. Det havde betydning for afregningen for mælken og for smørproduktionen. Artiklen fortæller om...

læs mere
En bygmester og hans dør i Sejstrup

En bygmester og hans dør i Sejstrup

[2017] Forfatter: Jane Møller Da Egnsmuseet i 2016 fik indleveret en dør fra Sejstrup, var de ikke klar over hvilke historier døren ville åbne op for. Artiklen fortæller historien om ejndommen hvor døren kom fra og om to af de generationer der har boet i i den gennem...

læs mere
Birketing og fælles lergrav i Hunderup

Birketing og fælles lergrav i Hunderup

[2016] Forfatter: Helle Hvitved Artiklen er et sammendrag af to artikler skrevet af Jørgen Hvitved om tingstedet i Hunderup. Om udskiftningen, fællesjord, Hunderup By og Ejerlav. Stikord: Henrik Wagner, Kjærgård, Sejstrup, Kragelund Vil du læse hele artiklen? Se...

læs mere
Farvel til egnens banegårde

Farvel til egnens banegårde

[2015] Forfatter: Lars Christoffersen Den 2. oktober 1874 blev strækningen Lunderskov - Esbjerg indviet. Samtidig var der indvielse af Bramming Banegård. Allerede året efter blev første del af stræningen Bramming-Ribe indviet. Artiklen fortæller om stationerne på...

læs mere
Et sted i Sejstrup 1940 – 45

Et sted i Sejstrup 1940 – 45

[2015] Forfatter: Ingrid Jensen (Johanne) Hanne Madsen voksede op på Alsbrogård sydvest for Sejstrup. Artiklen er hendes erindringer om tiden 1940 til 1945. Hun blev født i 1937 og var kun 3 år da tyskerne besatte landet. Det fortæller hun om i erindringsartiklen....

læs mere

Hunderup-Sejstrup Idrætscenter

[2015] Forfatter: Aage Fredslund "Fortællingen om byggeriet af Idrætscentret i Hunderup-Sejstrup er fortællingen om, hvordan en lokalbefolkning tog murskeen i egen hånd, og gennem 3 etaper opbyggede et center, der både er til idræt og sammenkomster." Stikord:...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup