[2019] Forfatter: Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 30 b i Hunderup, hed oprindeligt Annexgården og lå ikke langt fra Kirken i Hunderup.  Gården blev bygget i 1868. Den var en overgang bolig for præsterne tilknyttet kirken. Stuehuset havde en dobbeltdør, der førte ind til en lille sal, der fungerede som kapel til kirken. Artiklen baserer sig på et interview med Helmer Sørensen, der er født på gården i 1936.

Stikord: Kapel, Franciska, Kollektivet

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne