Fjerde generation på gården Nørrevang i Ll. Darum

[2021] Forfatter: Elisabeth M. Rasmussen
Artiklen beskriver en epoke i dansk landbrug. Nina Jensen drev landbrug på ejendommen fra 1992 til 2005 og var fjerde generation på gården. I samtale med forfatteren fortæller Nina Jensen om sin familie, sin opvækst og om uddannelsen til landmand og om driften af gården.

Stikord: landbrug, Riber Kjærgård, Elisabeth og Jens Hansen Jensen, Hans Peder Jensen, Johanne Jensen, Erik Hansen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Corona-pandemien – set og oplevet fra Darum

[2021] Lars Jeppe Banke Sørensen, Helle Ertmann, Wickie Lassen Agdal, Hanne Sørensen
De fire forfattere beskriver hvad Corona-tiden kom til at betyde for en landmand, for formanden for Darum Lokalråd, formanden for Darum Idrætsforening og en ældre person i Darum.

Stikord: landmand, lokalråd, idrætsforening, corona

Vil du læse hele artilen? Se hvordan her

Darums pris – sangen om Darum

[2021] Forfatter: Elisabeth M. Rasmussen
Sangen om “Darums pris” er skrevet af Niels Helle Boesen omkring 1930. Sangen er en anprisning af Darums herligheder og må betragtes som en hyldest til landsbyen.

Stikord: Lokale sange, Niels Helle Boesen

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan

Livet som fiskerkone ved Sneum Sluse

[2021] Interviewer: Jytte Beier
Artiklen baserer sig på et interview, der blev optaget i 1987 med Elly Winther. Elly Winter fortæller i interviewet om tiden fra 1934 til først i 1970´erne, hvor hun og hendes mand Hans Winther ernærede sig med fiskeri såvel indenfor og som udenfor Sneum Sluse.

Stikord: fiskeri, Sneum Sluse

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.