[2003] Forfattere: Erling Schmidt og Birger Henriksen
Flere af sognearkiverne i den gamle Bramming Kommune har eksisteret i 50 år eller mere. Lokalårbogen tager derfor fat på arkivernes historie. I årbogen 2023 drejer det sig om Darum Sognearkiv og Vejrup Sognearkiv. Darum fejrede 50 års jubilæum i 2022 og Vejrup i 2023.
De øvrige arkivers historie vil blive beskrevet i kommende årbøger.

Stikord: Darum Borgerforening, Jens Hedegård Rasmussen, Arne de Place Hansen, Arkibas, arkiv.dk, Vejrup Sogn

Vil du læse hele artiklen?
Se hvordan her.