Bliv medlem af Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen

Hvad koster et medlemskab?
Et medlemskab af Bramming Lokalhistoriske Forening koster 160 kr.

Du får

  • lokalårbogen der udkommer hvert år i november måned*
  • mulighed for at deltage i Foreningens generalforsamling
  • medlemsbladet 2 x årligt
  • mulighed for at deltage i en udflugt foreningen arrangerer
  • gratis adgang til arrangementer Bramming Egnsmuseum står for

 

Hvordan bliver du medlem?
Kontakt kassereren for foreningen:
Helle Hvitved
helle@hvitved.com
+45 6131 1492

Indenfor den tidligere Bramming Kommune og Grimstrup by udbringer bestyrelsen vederlagsfrit årbogen. Man kan også afhente bogen i forbindelse med receptionen for udgivelsen af årbogen i november måned.

Skal årbogen sendes pr. post uden for den tidligere Bramming Kommune koster den 210 kr pga. forsendelsesomkostninger.