[2022] Forfatter: Elisabeth M. Rasmussen
En forespørgel fra Canada til Darum Sognearkiv satte gang i interessen hos forfatteren, for at finde ud af hvad der ligger bag opsætningen af mindestenen for præsten H. F. Feilberg i Darum.
Feilberg var præst i Darum fra 1876 til 1921. Men stenen er sat for at mindes Feilberg som folkemindeforsker. Han var i den henseende en af de ypperste folkemindesamlere i Danmark og er ophavet til værkerne Den jydske Ordbog og Dansk Bondeliv. Darum bidrog indirekte til begge værker. Læs om hvordan i artiklen.

Stikord: Historisk Samfund for Ribe Amt, Darum Præstegård, Hans P. Hansen, Edel Feilberg, Andreas Feilberg, Harald Jepsen

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan