[20 10] Forfatter: Sigfred Bjerrum
Der har været store og gamle traditioner for amatørteater i Hunderup – Sejstrup. Første gang man hører om det er i 1891. Artiklen beskriver dilettanterne og amatørteatrets historie i Hunderup-Sejstrup.

Stikord: Fælleslæsning, Sejstrup Forsamlingshus, Hunderup – Sejstrup Ungdomsforening, H.S.U.G, Hunderup Sejstrup Amatørteaterforening, Nådigfruens Vilje, Thea Smidt, Eva Berthelsen, Susanne Hvitved, Jørgen Hvitved, Jens Hansen

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.