[2011] Forfattere: Doris Poulsen og Tage Nielsen
Hunderup Mose ligger mellem Hunderup og Sejstrup og går over Vilslev Mose. Niels Bertelsens (Hunderup) er kilde til artiklen. I hans barndom under 2. Verdenskrig var der virkelig brug for tørv. Artiklen beskriver arbejdsgangene og produktionen.

Stikord: Hunderup-Else, rømjord, klyne, Ravnsø Mose

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Lokalårbogen 1990
Andreas Hansen: Tørveproduktionen i Alsbro pg Hunderup moser 1940-45, s. 94