[2013] Forfatter:Hans Jørgen Riising og Thorkil Riising
Som pensionister (i Skovvang, Hunderup 1943 – 1972), rejste de på besøg i USA i 1948. Den 4. maj 1948 startede pensioneret lærer A. M. Andersen og hans kone på en rejse fra Hunderup  til USA. Formålet med rejsen var at besøge deres søn Christian (Kesse)t, der i 1928 var udvandret til USA.
Artiklen fortæller om deres tilværelse i Hunderup og gengiver dagsbogsnotater fra rejsen til USA.

Stikord: Darum Mark skole, Hunderup skole, Hunderup kirke, Hunderup Mejeri

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan