Artikler fra Hunderup-Sejstrup

Landbruget

Landbruget

Forfatter: Niels Henning Nielsen Året 1993 har inden for landbruget været præget af EF's landbrugsreform. Landmændene har brugt meget tid og mange kræfter på at udfylde skemaer og sætte sig ind i komplicerede EF-forordninger. Stikord: vandingsmaskiner, halmmangel,...

læs mere
En mejerihistorie

En mejerihistorie

[1992] Forfatter: Einar Jensen Det var handlekraftige mænd, der den 10. februar 1884 gik sammen et sted i Hunderup for at oprette et andelsmejeri. De var også tidligt ude! Der var knap gået 2 år, siden de berømte pionerer i Hjedding ved Ølgod havde dannet verdens...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1992] Forfatter: Erik Helbo Bjergmark Braklægningen og et ændret afgrødevalg vil påvirke vores landskab omkring Bramming. De fleste vil nok synes, at det er i en positiv retning, fordi der vil komme flere køer på markerne og der vil være arealer, der er ideelle som...

læs mere
Sporten 1992

Sporten 1992

[1992] Forfatter: H. C. Andersen I hård konkurrence med flere kandidater kårde Ugeavisens læsere danseinstruktøren Flemming Kjersgaard til årets brammingenser. Begrundelsen for denne hæder skal naturligvis søges i de mange flotte, internationale præstationer, som...

læs mere
Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Forfatter: Viggo Refsing "Ungdomsskolen, 6740 Bramming" var jævnligt den mangelfulde adresse på et brev dumpet ind på mit kontor. Men når man nu ofte kalder en efterskole for en ungdomsskole, skal det jo give forvekslinger i en by med hele 2 efterskoler. Stikord:...

læs mere
Sporten

Sporten

[1991] Forfatter: H. C. Andersen Skolefodboldholdet fra Bakkevejens skole i Bramming blev i november 1990 landskendt ved at vinde Ekstrabladets turnering for skolehold i Københavns Idrætspark. Artiklen gennemgår resultater m.m. for de forskellige sportsgrene i...

læs mere
Erhvervsliv

Erhvervsliv

[1990] Forfatter: Hans Chr. Agergaard Hele det sydvestjyske område har de senere år været præget af en god erhvervsudvikling, en udvikling der har ligget over landsgennemsnittet. Stikord: BST, møbelindustrien, erhvervskontorer Vil du læse hel artiklen? Se hvordan...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1990] Forfatter: Michael Uldall Den væsentligste begivenhed for landbruget på egnen har været beslutningen om anlæggelsen af en motorvej. Som jernbanerne i sin tid fik stor betydning for det vestjyske område med udvikling af stationsbyerne til følge, vil en motorvej...

læs mere
Sporten

Sporten

[1990] Forfatter: Poul Willadsen Fire idrætsgrene fik resultater i top i det forløbne år, nemlig håndbold, dans, fodbold og Speedway. Stikord: Danmarksserien, Europamesterskaberne, verdensmesterskaberne, golf Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

læs mere
De jyske piger

De jyske piger

[1989] Forfatter: Thea og Jens Lang Jessen Maren og Lisbeth fra Uldum - efter succesen med egnspillet på Riber Kjærgård sommeren 1988, skrevet af Nanna Jensen og hvor de jyske piger var en del af "Nådigfruens vilje", fik vi en opfordring til at skrive og fortælle lidt...

læs mere
Erhvervslivet

Erhvervslivet

[1989] Forfatter: S. Brinch Hansen I 1989 har erhvervsudviklingen i Bramming Kommune været rimelig inden for nybyggeriet, idet der af virksomheder er foretaget pæne udvidelser af bestående fabrikker, ligesom en enkelt ny er taget i brug i industriområdet Vest i...

læs mere
Sporten

Sporten

[1989] Forfatter: Poul Willadsen Kaj Lykkes Golfklub er lige til Guinness' rekordbog. Det blev slået fast ved den officielle indvielse. Efter at have været den klub, der hurtigst fik etableret en ni hullers bane i Danmark. Det blev kun til en enkelt sæson for Bramming...

læs mere
Tonnesens barndomsminder

Tonnesens barndomsminder

[1988] Forfatter: Tonnes J. Tonnesen Jeg er født i 1872 den 22. august i Sejstrup-Hunderup Sogn på den sydligste gård, der er beliggende ved Ribe-Varde landevejen, der hvor vejen imod nor går fra efter Gørding. Jeg blev gift i 1897 og var begyndt som håndværksmester i...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1988] Forfatter: Jens Chr. Madsen Efter et par hårde vintre oplevede vi en vinter med megen nedbør og kun lidt frost, således at det faktisk blev en "grøn vinter". Det gav en god overvintring af vintersæd - og græsmarker. Stikord: Gødningsplaner, husdyrbruget,...

læs mere
Sporten

Sporten

[1988] Forfatter: Poul Willadsen For blot fem sæsoner siden var Bramming i serie 1, men med først Erik Broch Pedersen og siden Klaus Jespersen som træner blev det til tre oprykninger på fire år. Nu er det en tredje tidligere Esbjerg fB'er, Verner Bech, der skal...

læs mere
Træk fra et landsbymiljø

Træk fra et landsbymiljø

[1987] Forfatter: Niels Bertelsen Går vi ca. 40 år tilbage i tiden, var der kun alsidige bedrifter i Hunderup Sogn. Husdyrholdene var høns, gæs, ænder, grise, kreaturer og heste, de sidste som trækkraft. Arbejdet var til tider meget fysisk anstrengende, men de virkede...

læs mere
Fra trællekår til fri mands ret

Fra trællekår til fri mands ret

[1987] Forfatter: Einar Jensen Riber Kjærgård er ældre end Ribe Amts andre herregårde. De fleste af disse er fra 1500-årene. Kjærgård er omtalt allerede i 1300-årene og er måske endda ældre. Kjærgårds oprindelse menes at være et forsvarsanlæg lidt længere mod sydvest...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup