Artikler fra Hunderup-Sejstrup

Landbruget

Landbruget

[1987] Forfatter: Jens Chr. Madsen For tredje år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hår ved mange vintersæds- og græsmarker. Store arealer måtte pløjes om og nyetableres. Stikord: Planteavl, husdyrbrug, miljøet, landboforening, husmandsforening Vil du læse...

læs mere
Sporten

Sporten

[1987] Forfatter: Poul Willadsen Efter den forholdsvis magre resultathøst i 1986 tog idrætsudøverne i Bramming-området revanche i 1987. Det blev et sportsår af de helt store med fem danske mesterskaber, fem oprykninger i seniorfodbold og en række andre flotte...

læs mere
“Fælles lergrav”

“Fælles lergrav”

[1986] Forfatter: Jørgen Hvitved I 1769 udstedtes der forordninger, som skulle sikre og fremme bøndernes selveje. Alle overdrev skulle udskiftes, og landsbyfælleskabet, som bl.a. indebar et dyrkningsfællesskab med trevangsbrug, skulle ophæves. Stikord: Udskiftning,...

læs mere
Idrætshaller

Idrætshaller

[1986] Forfatter: Else Gregersen Bramming kommune har vist Danmarksrekord i antal idrætshaller pr. indbygger i kommunen. I 1986 står der sportshaller i fem af kommunens seks sogne - de to sidste opført og indviet i 1986. Stikord: Indsamlinger, Bramming-ordningen,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1986] Forfatter: Jens Chr. Madsen For andet år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hård ved vintersæd og græsmarker. Det medførte i lighed med sidste år, at store arealer måtte pløjes og sås om i foråret. Så vidt vides var der ingen vinterbygmarker, der...

læs mere
Læreren var en foregangsmand

Læreren var en foregangsmand

[1985] Forfatter: Thea Smidt I de sidste 25 år af sidste århundrede og den første halve snes år af indeværende satte en enkelt mand sig mange spor ikke blot i Hunderup sogn men også videre ud: lærer Asmus Jæger. Stikord: Skole, kirkesanger, andelsmejeri, mindesten Vil...

læs mere
Landbruget 1985

Landbruget 1985

[1985] Forfatter: Michael Uldall Sidste års særdeles gode høstresultater har betydet en væsentlig bedring i dette års regnskabsresultater. Den gode avl i dette år vil givetvis på lignende måde slå igennem i næste års økonomiske resultat. Stikord: Vækstbetingelser,...

læs mere
Møllerne i Hunderup sogn

Møllerne i Hunderup sogn

[1984] Forfatter: Hans Pedersen Før der nogensinde var bygget møller her på egnen, har der boet mennesker, som begyndte at dyrke jorden og at avle korn, som kunne knuses eller males og bruges som fødevarer. Stikord: Vandmøller, fæstegods, kværn, vindmølle, landgilde,...

læs mere
Lidt om bevaring

Lidt om bevaring

[1984] Forfatter: Hans Kjær Kommuneplanloven udgør i dag grundlaget for bevaring af bebyggelser og miljøer i det omfang, der ikke er tale om egentlige fredning efter bygningsfredningsloven. Stikord: Byggevedtægter, byggestil, lokalplan Vil du læse hele artiklen? Se...

læs mere
Sammenholdet i Hunderup/Sejstrup

Sammenholdet i Hunderup/Sejstrup

[1983] Forfatter: Thea Smidt Hvad er sammenhold? - Ja, det er først og fremmest et ord, der bruges ret så ofte både inden- og udenfor vort sogns grænser, og det er for os, som bor her, noget helt naturligt. Stikord: Sogneråd, forsamlingshus, kommunesammenlægning,...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup