Artikler fra Hunderup-Sejstrup

Håndbold i Hunderup i 50´erne

Håndbold i Hunderup i 50´erne

[2007] Forfatter: Poul Haahr Håndboldbanen var om ikke en græsmark, så en græsplæne. Meget var anderledes for de kvindelige håndboldspillere i 50`ernes Hunderup. Forfatteren taler med tre af de kvindelige spillere Mie Bertelsen, Isabel Jensen og Gunder Hansen....

læs mere
Kærgård under 2. Verdenskrig

Kærgård under 2. Verdenskrig

[2005] Forfatter: Knud Eigil Sønderkær Forfatteren (f. 1930) er søn af tidligere forstander på Kærgård Jens Sønderkær Larsen (1901 - 1980). Han fortæller om tiden under 2. Verdenskrig på Kærgård. Bl.a. om hvordan de tyske besættere flere gange forsøgte at overtage...

læs mere
Kærgård som pigehjem

Kærgård som pigehjem

[2005] Forfatter: Musse og Dusinus Ingvardtsen ved Arne Bruun Nielsen Erindringer fra Riber Kærgård i 1940´erne Der er skrevet meget om Kærgård, men ikke så meget om perioden som fattiggård og perioden hvor Kærgård var pigehjem. Det sidste handler artiklen om. I 1943...

læs mere
Sejstrup Station

Sejstrup Station

[2004] Forfatter: Søren Mulvad Hans Mikkelsen, Skallebæk, fortæller Hans Mikkelsens mor Christiane Kulmbach (1903 - 1980) blev i 1919 ansat på Sejstrup Holdeplads hos stationsmester Niels Peter Petersen. Holdepladsen blev senere forfremmet til en station. Artiklen...

læs mere
Gården ved Hunderup Leed og Tobiasen-slægten

Gården ved Hunderup Leed og Tobiasen-slægten

[2002] Forfatter: Tage Nielsen Artiklen fortæller om ejerne af gården ved Hunderup Leed - "den sidste gård i byen, før man kom ind på Hovmarken". Blandt andet slægten Tobiassen, der kan føres tilbage til 1690. De kom fra Mulvad til Hunderup by i 1804, da Else og Peder...

læs mere
Fattig i Bramming, 2: Kærgård Fattiggård

Fattig i Bramming, 2: Kærgård Fattiggård

[2002] Forfatter: Stig Hegn Slesvigerne på Kærgård I midten af 1870erne boede der et par familier på fattiggården Kærgård, der adskilte sig fra de andre lemmer. De kom nemlig syd for Kongeåen og blev kaldt Slesvigerne. Deres vej til Kærgård var kringlet. Det var to...

læs mere
En bondes tanker

En bondes tanker

[2002] Forfatter: Egon Kristensen Forfatteren (f. 1928) var gårdejer og agronom og tillige lærer på Riber Kjærgård Landbrugsskole. I artiklen gør han sig tanker om landbrugets udvikling og det at være bonde. Han skriver: "Som bonde har man oplevet en udvikling, som...

læs mere
Af Frøsiggårds historie

Af Frøsiggårds historie

[2001] Forfatter: Kjeld Fink Pedersen Hans Pedersen (1803 til 1877) havde købt Frøsiggård i 1833 og han blev hurtigt midtpunktet for handelen i Hunderup Sogn. Han havde handelstalent og blev hurtigt en holden mand.  Artiklen fortæller om Hans Pedersen, men handler i...

læs mere
Gamle Marie Hansen

Gamle Marie Hansen

[1999] Forfatter: Thea Smidt I "Mågen" fra 1947 findes en beretning om Marie Hansen, skrevet af Tobiesen Kragelund. Marie Hansen blev født i 1865 i Aike. Hendes far var Johan Støjer, som senere købte en ejendom i Nr. Høe. Det blev Maries barndomshjem. Hun fortæller...

læs mere
Et bondebryllup først i 1880erne

Et bondebryllup først i 1880erne

[1999] Forfatter: M. M. Bennedsen Skuepladsen er hos Mikkel Nielsen i Sejstrup, og brudeparret er Mette Marie Nielsen og Hans Bennedsen fra Lourup. Vi havde været forlovet et par år, og nu ville H. B.s far Benned nok af med gården til ham, hvorfor der blev bygget...

læs mere
Vogterhuse i Bramming kommune

Vogterhuse i Bramming kommune

[1998] Forfatter: Jefrey Andersen Ved en fejl gled denne del af artiklen om vogterhus i Bramming kommune ud af Lokalårbogen 1997. Derfor bringes dette indslag. Stikord: stationsbygninger, jernbanearbejdere, brunkul, overkørsel, retirade, DSB Vil du læse hele artiklen?...

læs mere
Birketing i Hunderup

Birketing i Hunderup

[1998] Forfatter: Jørgen Hvitved I efteråret 1997 blev alle elmetræer i "Fælles Lergrav" ud mod Kjærgårdsvej fældet - de havde fået elmesyge. Et udvalg under Landsbyudvalget i Hunderup - Forskønnelsesudvalget kom med den ide, at området kunne benyttes til opstilling...

læs mere
Hunderup/Sejstrup efter år 2000

Hunderup/Sejstrup efter år 2000

[1998] Forfatter: Åge Fredslund Som i mange andre landsbyer i Danmark er vi i Hunderup/Sejstrup konstant opmærksom på, om vort sogn er med i en gunstig udvikling, der bevarer det som et godt sted at bo og sikrer, at befolkningstallet er stort nok til at bevare vore...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup