[2006] Forfatter: Jørn Andersen
Hvem bestemmer?
“En af de helt store udfordringer ved denne kommunalreform er, hvordan vi sikrer, at nærdemokratiet kommer til at fungere”, skriver forfatteren, mangeårigt byrådsmedlem i Bramming Byråd for Folkelisten. Med kommunalreformen blev den nye Esbjerg Kommune en meget stor kommune, der ifølge forfatteren kræver nye og veletablerede dialogformer mellem borgere, politikere og embedsmænd.

Stikord: Landdistriktspolitik, landsbyråd, lokalråd

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.