[1999] Forfatter: Boje Jensen

Bramming kommune består som bekendt af flere by- og landsbysamfund og det åbne land. Selvom der ikke er langt fra “by” til “land”, er der ikke den nære tilknytning til landområde og landbruget, der var før i tiden. “Byboen” kom ofte på en landbrugsejendom.

Stikord: høst, forråd, vendeplov, gyllen, bindestald, løsdriftsstald, møller, kulturlandskabet

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her