[2002] Forfatter: Stig Hegn
Slesvigerne på Kærgård
I midten af 1870erne boede der et par familier på fattiggården Kærgård, der adskilte sig fra de andre lemmer. De kom nemlig syd for Kongeåen og blev kaldt Slesvigerne. Deres vej til Kærgård var kringlet. Det var to familier – familen Utzen fra Riis og familien Jepsen Thomsen fra Gram. 12 personer i alt.
Artiklen fortæller om de to familiers historie og baggrund og om deres liv på fattiggården.

Stikord: Fattiggårdsvej, Skads Herred, Asmus Jæger, Bramming Plejehjem, Darum Sogneråd, Christian Ulv

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.