[1998] Forfatter: Mikkel Nielsen

En kort fortælling om begivenhederne i felten fra den 10de december 1863, da jeg blev indkaldt til at møde i København for at gøre tjeneste som soldat ved 22de regiment, da fjenden truede med at overrumple vor gamle elskte Danmark.

Stikord: eksercits, Dannebrog, Slesvig, marchtur, bepakning, Mysunde, retiraden, forposttjemeste, Dybbøl, skanser, Spandau

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her