[2007] Forfatter: Elisabeth Dons Christensen
Drivvejen der går fra Thyborøn til Tønder og igennem vores lokalområde blev indviet i 2006. Tidligere biskop (2003 – 2014) i Ribe Stift Elisabeh Dons Christensen holdt indvielsestalen, som er gengivet i artiklen.

Stikord: Hovedvej 11, kulturhistorie

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.