Landbruget

Landbruget

Forfatter: Niels Henning Nielsen Året 1993 har inden for landbruget været præget af EF’s landbrugsreform. Landmændene har brugt meget tid og mange kræfter på at udfylde skemaer og sætte sig ind i komplicerede EF-forordninger. Stikord: vandingsmaskiner,...
Engvandingsanlæg

Engvandingsanlæg

[1992] Forfatter: Olaf Bak Efter den gebrækkelige tørkesommer 1992, hvor både landmænd og haveejere havde travlt som mus i barselsseng med at vande så mange afgrøder som muligt, er det aktuelt at kaste et blik tilbage i tiden og se på vandingens betydning for især...
Engvandingsanlæg

Landbruget

[1992] Forfatter: Erik Helbo Bjergmark Braklægningen og et ændret afgrødevalg vil påvirke vores landskab omkring Bramming. De fleste vil nok synes, at det er i en positiv retning, fordi der vil komme flere køer på markerne og der vil være arealer, der er ideelle som...
En by vågner

En by vågner

Forfatter: Olaf Bak Betragter man i et tilbageblik Bramming i tiåret 1955-1965, er det iøjnefaldende, at der da skete skelsættende ting, som var med til at danne hovedlinjer i og basis for den udvikling, der i de følgende årtier førte til den bystruktur, vi ser i dag....