Artikler fra Vejrup

Et moderne dansk landbrug – Bækmarkgård ved Vejrup

Et moderne dansk landbrug – Bækmarkgård ved Vejrup

[1989] Forfatter: Kjeld Jensen Bækmarkgårds historie kan så videt vides skrives tilbage til 1789, da den formentlig på det tidspunkt er udstykket fra "Gørdinglund". Efter en brand blev det nuværende stuehus opført i 1876, og i 1901 kom gården i den nuværende slægts...

læs mere
Erhvervslivet

Erhvervslivet

[1989] Forfatter: S. Brinch Hansen I 1989 har erhvervsudviklingen i Bramming Kommune været rimelig inden for nybyggeriet, idet der af virksomheder er foretaget pæne udvidelser af bestående fabrikker, ligesom en enkelt ny er taget i brug i industriområdet Vest i...

læs mere
Sporten

Sporten

[1989] Forfatter: Poul Willadsen Kaj Lykkes Golfklub er lige til Guinness' rekordbog. Det blev slået fast ved den officielle indvielse. Efter at have været den klub, der hurtigst fik etableret en ni hullers bane i Danmark. Det blev kun til en enkelt sæson for Bramming...

læs mere
Vejrup Andels Grovvareforening

Vejrup Andels Grovvareforening

[1988] Forfatter: Poul Willadsen Selvstændigheden sættes højt i Vejrup Andels Grovvareforening. Derfor blev der også sagt pænt nej tak, da tilbuddet om at komme med lå på bordet ved fusionen mellem kollegerne i Bramming og Gørding til Brammingegnens Andels...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1988] Forfatter: Jens Chr. Madsen Efter et par hårde vintre oplevede vi en vinter med megen nedbør og kun lidt frost, således at det faktisk blev en "grøn vinter". Det gav en god overvintring af vintersæd - og græsmarker. Stikord: Gødningsplaner, husdyrbruget,...

læs mere
Sporten

Sporten

[1988] Forfatter: Poul Willadsen For blot fem sæsoner siden var Bramming i serie 1, men med først Erik Broch Pedersen og siden Klaus Jespersen som træner blev det til tre oprykninger på fire år. Nu er det en tredje tidligere Esbjerg fB'er, Verner Bech, der skal...

læs mere
Pirolen ved Endrupholm

Pirolen ved Endrupholm

[1988] Forfatter: Peder V. Thellesen Pirolen - eller guldpirolen, som den også kaldes - hører til spurvefuglene. den er den eneste repræsentant af familien pirolen i Danmark og i Europa det hele taget. Stikord: Løvskov, ynglefugl, ornitologisk, Vøgaslund, Hjortkær Vil...

læs mere
Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920

Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920

[1987] Forfatter: Jytte Beier I 1624 Indstiftede Kong Kristian d. 4. det danske postvæsen. I hele Danmark var der i 1624 kun 2 postmestre, én i København, og én i Kolding, som var et knudepunkt i Jylland. Al post til Jylland kom først til Kolding og blev derefter...

læs mere
Et sogn og dets kirke

Et sogn og dets kirke

[1987] Forfatter: Henning Nørgaard Når man ser aviser fra forskellige landsdele, kan man næsten ikke undgå at lægge mærke til et fænomen, der har bredt sig som ringe i vandet gennem de senere år. Fænomenet hedder "bybevaring"..... Stikord: Bevaringsværdige,...

læs mere
Erhvervslivet

Erhvervslivet

[1987] Forfatter: S. Brinch Hansen Erhvervsudviklingen i Bramming kommune er som forventet fortsat ind i 1987 med en særdeles kraftig udvikling igennem hele året. Der er ikke tidligere solgt så meget industrijord som i året 1987. Stikord: Erhvervsrådet, industrihus,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1987] Forfatter: Jens Chr. Madsen For tredje år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hår ved mange vintersæds- og græsmarker. Store arealer måtte pløjes om og nyetableres. Stikord: Planteavl, husdyrbrug, miljøet, landboforening, husmandsforening Vil du læse...

læs mere
Sporten

Sporten

[1987] Forfatter: Poul Willadsen Efter den forholdsvis magre resultathøst i 1986 tog idrætsudøverne i Bramming-området revanche i 1987. Det blev et sportsår af de helt store med fem danske mesterskaber, fem oprykninger i seniorfodbold og en række andre flotte...

læs mere
Vejrup Skoles udvikling fra 1909 til 1972

Vejrup Skoles udvikling fra 1909 til 1972

[1986] Forfatter: Ivira Jensen Jeg er blevet opfordret til at skrive en artikel om min tid som lærerinde, men jeg vil hellere kalde den: Vejrup Skoles udvikling fra 1909 til 1972. 1. maj 1909 startede jeg min skolegang. Skolen havde på det tidspunkt tre klasser....

læs mere
Idrætshaller

Idrætshaller

[1986] Forfatter: Else Gregersen Bramming kommune har vist Danmarksrekord i antal idrætshaller pr. indbygger i kommunen. I 1986 står der sportshaller i fem af kommunens seks sogne - de to sidste opført og indviet i 1986. Stikord: Indsamlinger, Bramming-ordningen,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1986] Forfatter: Jens Chr. Madsen For andet år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hård ved vintersæd og græsmarker. Det medførte i lighed med sidste år, at store arealer måtte pløjes og sås om i foråret. Så vidt vides var der ingen vinterbygmarker, der...

læs mere
Hjemmesygeplejerske i Vejrup

Hjemmesygeplejerske i Vejrup

[1985] Forfatter: Sofie Ibsen Jeg var elev på Åndssvageanstalten i Ribe i 2 år fra 1928 til 29. Det var et sørgeligt syn med alle de åndssvage, men man lærte dem at kende og at holde af dem, de var som børn. Mens jeg var der, søgte jeg ind som elev på Brørup sygehus,...

læs mere
Landbruget 1985

Landbruget 1985

[1985] Forfatter: Michael Uldall Sidste års særdeles gode høstresultater har betydet en væsentlig bedring i dette års regnskabsresultater. Den gode avl i dette år vil givetvis på lignende måde slå igennem i næste års økonomiske resultat. Stikord: Vækstbetingelser,...

læs mere
Rebelsig Teglværk

Rebelsig Teglværk

[1984] Forfatter: Aage Sevel Johansen Der har været teglværk i Rebelsig, og der er blevet fabrikeret teglprodukter siden året ca. 1850. Teglværket hørte sammen med Rebelsig-gården, der ejedes af hr. Ellgaard. Ældre mennesker fortalte mig, da jeg var dreng i 20rne, at...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup