[2003] Forfatter: Ingrid Jensen
Fra Butikiai til Vejrup
Justinas Jamontas blev født i Litauen i 1921. Artiklen fortæller hans helt utrolige historie om flugten fra Litauen i 1944, da både russerne og tyskerne annekterede eller besatte landet. Hvordan endte han i Vejrup? Det er en lang og brødefuld fortælling. Men det endte godt. Justinas blev ansat hos smed Kristian Sørensen i Vejrup som smedesvend i 1947. Han overtog senere smedeforretningen. Sammen med hustruen Esther blev han en respekteret og værdsat borger i Vejrup. Justinas var ikke bare dansk statsborger (det blev han i 1952), men blev i høj grad en Vejrupborger.

Stikord: Røde Kors, Tarp, Jens Chr. Jermiin

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.