[2008] Forfatter: Ingrid Jensen
Marie og Viktor Larsen har på hver deres måde efterladt erindringer hos folk fra Vejrup, der har haft hjemme i Vejrup over en periode i 1900-tallet. I kraft af deres virke kom de i kontakt med mange mennesker.
De havde et lille landbrug, der blev drevet efter helt traditionelle former. Han  blev regnskabsfører for Vejrup Sygekasse og fik på den måde en stor berøringsflade. Marie var uddannet lærerinde og havde mange vikariater på Vejrup Østre Skole, hvor hun blev en respekteret lærerinde.

Stikord
: Vejrup sygekasse, Vøgaslund,

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.