[2001] Forfatter: Solveig Smidt
En ung landmand må ikke kunne kaldes ufaglært
Forfatterens far Emil Løymose Danielsen (1907 – 1970) ville være landmand, selvom hans forældre havde tænkt at han skulle være gartner. Han blev landmand og dertil kontrolassistent. Sammen med hustruen Dorthea Danielsen (1908 – 1993) drev han landbrug i Vejrup. Men også det organisatoriske arbejde trak. Han blev formand for Vejrup Husmandsforening, 4-H leder og konsulent, involveret i Landsudvalget for Landøkonomisk Ungdomsarbejde med mere.

Stikord: børnedyrskue, hånd, hoved, hjerte, helbred, Vejrup Mejeri, Rebelsigvej 7

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.