[2002] Forfatter: Johannes L. Holm
Storproduktion sommeren 1946
Overalt i det daværende sogns moser blev der gravet tørv fra tidlig morgen til sen aften. Men i Sdr. Vejrup var den største tørveproduktion. Man gik over til toholdsdrift på et tidspunkt. Det var et slidsomt arbejde og hestevognene var ikke med gummihjul, men af træ. Det var mest egnens folk, der arbejdede i moserne, men der kom også folk udefra. Der blev efter sigende gravet op mod 2000 ton op af moserne.

Stikord: Søren Wenzel, Bramminge Elektricitetsværk, Anton Jensen, Lindegaarden, Viktor Lind

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.