[2007] Forfatter: Ingrid Jensen
Rebelsig ligger hvor den gamle Hovedvej 1 indtil 1967 gik mod øst efter Vejrup østre skole og mødte Bjøvlund plantage. Der var bebyggelse langs vejen på en strækning af 3 km – gårde og husmandsbrug. Et knudepunkt var Korsvejen, et vekryds med en købmandsbutik og en samling huse og hvor en vej mod nord gik til Glejbjerg og mod syd til Gørding. Længere ude mod øst lå Rebelsig Teglværk. Jydepottemaren ved Korsvejen gjorde Rebelsig kendt uden for sognets grænser. Svend Madsen, pedel på Vejrup skole, fortæller om sin barndom i Rebelsig i 50´erne sammen med flere andre.

Stikord: Betty og Hans Lygum Pedersen, KLara Jørgensen, Gl. Hovedvej,

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.