[2003] Forfatter: Svend Erik Poulsen
Mergel er kalk, der er blandet med jord eller sand. Mergel blev brugt til jordforbedring. 5. januar 1952 blev Vejrup og Omegns Mergelselskab stiftet.  Navnet blev senere ændret til Vejrup Kalkselskab. Jubilæumsåret 2002 blev også selskabets sidste år. Artiklen beretter om mergelselskabets historie og fortæller hvilke personer, der var involveret og om hvor der blev lejet mergel. Forfatteren var formand for Vejrup Kalkselskab.

Stikord: Henrik Madsen, Lorenz Nielsen, Valdemar Kristensen, Svend Åge Schmidt Rosenlund, Herman P. Kristensen, Jens Vind, Lille Lykkesgård, Brd. Tobiasen, Kærvej, Tranekærgård, Nr. Vejrup, Riber Kjærgaard,

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.