[2009] Forfattere: Ingeborg Madsen og Ingrid Jensen
I 1967 begyndte Ingeborg Madsen (Vejrup), som husmoderafløser. En husmoderafløser skulle aflaste syge husmødre i hjemmet. Artiklen fortæller Ingeborgs historie som husmoderafløser og giver en beskrivelse af en husmoderafløsers arbejde i et lokalsamfund.

Stikord: Alfred Madsen, Grethe Jørgensen, længst muligt i eget hjem, social- og sundhedsassistent

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.