[2020] Forfatter: Anders Kjærsig
Anders Kjærsig er søn af Viggo Kjærsig der var læge i Vejrup fra 1964 til 1986. Anders Kjærsig fortæller om opvæksten i Vejrup som søn af den stedlige læge, om faderens virke og livet som praktiserende læge i et lille landsogn.

Stikord: læger

Vil du kæse hele artiklen? Se hvordan her