[2022] Forfatter: Ingrid Jensen
Ideen om en landsbypark i Vejrup opstod på baggrund af den kommunale kloak- og regnvandsseparering der foregik i landsbyen i 2016, hvor der blev etableret en regnvandssø syd for fredskoven ved Engdraget.
Vejrup Lokalråd så hurtigt mulighederne. Ved hjælp af frivillig arbejdskraft kunne man gå i gang. I 2016 blev der en regnfuld novemberdag plantet 900 træer, sponsoreret af byens borgere i området rundt ved søen.
Artiklen fortæller om tilblivelsen og det frivillige arbejde. Og ikke mindst ildsjælene der var med til at gennemføre ideen. 17. september 2021 blev landsbyparken indviet.

Stikord: Leif og Mikkel Hermansen, Inge Mikkelsen, Stig Eriksen, Vejrup Borgerforening,

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her