[1997] Forfatter: Ulla og Søren Ipsen

Landevejen gik indtil 1938 ind gennem Endrup lige forbi vandmøllen, hvor der var bro og dæmning over Sneum Å. Den gamle mølle blev anlagt samtidig med, at herregården Endrupholm blev bygget i 1580. Det var almindeligt at anlægge vandmølle dengang, hvor der blev opført herregårde.

Stikord: Hovedvej A1, stemmeværk, vandhjul, krobevilling, foderstofhandel, sivskæring, forpagtningskontrakt, kørestalden

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her