[1997] Forfatter: Jefrey Andersen

Loven om vestjyske jernbaner blev vedtaget i folketinget samme dag som loven om Esbjerg Havn og stadfæstet af kongen den 24. april 1868. En del vogterhus blev opført ved banens bygning i 1874, nogle senere, når vejene blev omlagt.

Stikord: stationsbygninger, jernbanearbejdere, brunkul, overkørsel, retirade, DSB

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her