[1985] Forfatter: Morten Smidt

Pensionist, fhv. landmand Morten Smidt, Hovedvej A 1, nr. 3, Omme, har sammen med sin hustru Ane, der døde i 1980, skabt landbrugsejendommen “Lillevang”, Hovedvej A 1, 9, der siden 1953 er videreført af sønnen Hans P. Smidt og hustru, Solveig.

Stikord: Haragergård, husmænd, tærskemaskine, husmandsbrandkassen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her