[1987] Forfatter: Jytte Beier

I 1624 Indstiftede Kong Kristian d. 4. det danske postvæsen. I hele Danmark var der i 1624 kun 2 postmestre, én i København, og én i Kolding, som var et knudepunkt i Jylland. Al post til Jylland kom først til Kolding og blev derefter sendt videre.

Stikord: Sognebudet, Peter Måsbøll, Hans Westergård, landpost

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her