[1987] Forfatter: Niels Bertelsen

Går vi ca. 40 år tilbage i tiden, var der kun alsidige bedrifter i Hunderup Sogn. Husdyrholdene var høns, gæs, ænder, grise, kreaturer og heste, de sidste som trækkraft. Arbejdet var til tider meget fysisk anstrengende, men de virkede ikke frustrerende.

Stikord: Hunderup Kirke, andelsmejeri, Brugsen, foreningsliv

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her