[1987] Forfatter: Jefrey Andersen

Den vestlige del af Gørding sogn hedder Nørhøe, På den anden side af Høe Bæk ligger Sønderhøe, som hører under Bramming sogn. I gammel tid har egnen været dækket af egekrat, da der ved uddybning og regulering af bækken er fremdraget forkullede egestammer, og mosejorden bærer præg af brand.

Stikord: Lavrens Valdemarsen, selvejergård, fæstebønder, hoveri, Gørding kanalen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her