[1987] Forfatter: Aage Lundgaard

I 1897 blev jeg født som nr. 2 ud af en senere søskendeflok på 11, ja faktisk 12, for en bror døde kort efter fødslen. Min farfar kom i midten af 1800-tallet til Darum fra Holstebro-egnen, hvor han var født på en gård, der hed Lundgaard. Det eneste han arvede var navnet, idet han som yngste barn blev døbt Lundgaard.

Stikord: Li. Darum, grandelav, bydelag, kaffeomgangsgilderne, Peder Jacobi Nielsen, pogeskolen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her