[2023] Forfatter: Søren Byskov
Den 1. januar 2016 indgik Bramming Egnsmuseum i en fusion med Sydvestjyske Museer.  Fusionen betød, at Bramming Egnsmuseum gik fra at være et selvstændigt museum med rødder i den tidligere Bramming Kommune til at blive en afdeling i Sydvestjyske Museer, som er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for hele Esbjerg Kommune.
I fusionsaftalen fremgik det, at Egnsmuseets  samling skulle gennemgås for at fastslå, hvilke genstande der skulle registreres og indgå i en fælles formidlingssamling og opbevares på det fælles magasin i Ribe.
Processen med registrering og flytning af museumsgenstande gik i gang i foråret 2022 og blev afsluttet inden udgangen af 2023.
Artiklen redegør for arbejdets forløb og for nogle af de overvejelser, hensyn og forpligtelser som prægede gennemgangen.

Stikord: Mogens Hansen, museumslov, historium, Marius Skov, I.O.G.T., C. K. Olesen, Olaf Bak, Eckhardt Johnsen, Poul Poulsen (PPo)

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.