[2023] Forfattere: Hanne Eiby og Nora Olesen
Der blev holdt stiftende generalforsamling den 12. oktober 1899 på Kroen (Hotel Gørding) med vedtægter og love samt valg af foreningens første bestyrelse. Artiklen bygger på Borgerforeningens protokol 1899 til 1987.
En særdeles aktiv og initiativrig Borgerforening. Igennem tiderne lykkedes det foreningen at sætte utrolig meget i værk til gavn og bedste for lokalsamfundet: post og brevomdeling, foreningsballer og underholdning, bedring af borgernes sundhed og hygiejne, bedre tog- og stationsforhold, vedligeholdelse af byens veje og meget mere. Meget af det i samarbejde med Gørding Sogneråd. Hvornår foreningen blev nedlagt vides ikke med sikkerhed. Formentlig da Gørding Lokalråd i 2007 tog over efter kommunalreformen samme år.

Stikord: bogsamling, DSB, elværk, Gørding Fjernvarmeværk, dyrskue,

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.